Stránka predstavuje predmet biológia na našej škole

Projekt BEAGLE je školský inovatívny vedecký projekt financovaný Európskou úniou, zameraný na zber údajov školami z vybraných európskych krajín. Cieľovými skupinami projektu sú:

 • * žiaci základných škôl vo veku 10 - 15 rokov,
 • * učitelia základných škôl,
 • * odborníci pôsobiaci v oblasti biologickej diverzity, miestne NGO, vedecké organizácie pôsobiace v oblasti biologickej diverzity a fenológie, univerzity. 

 Ciele projektu sú:

* rozšíriť znalosti učiteľov o biologickej diverzite v kontexte  trvalo udržateľného rozvoja a klimatických zmien,

 • * vyškoliť učiteľov, ktorí budú schopní poskytovať žiakom efektívne  vzdelávanie v prírode,
 • * podporiť uvedomelosť učiteľov a žiakov, pri hľadaní spoločných riešení  v európskom meradle,
 • *  podporiť vzájomnú spoluprácu, ktorá je nevyhnutná pre úspešný trvalo udržateľný rozvoj a ochranu prírody,
 • * podporiť systém učenia sa  v prírode,  „mimo školských lavíc“ a vytvoriť priestor pre poznávanie biologickej diverzity priamo v prírode, čo by viedlo študentov k pozitívnej motivácii o trvalej udržateľnosti a zážitkovej forme učenia sa,
 • * vypracovať inovatívne aktivity vzdelávania o biologickej diverzite priamo v teréne tak, aby sa vzájomne podporovali a umožnili žiakom získať dôležité zručnosti, ktoré by vypovedali o dôležitosti prepojenia medzi vzdelávaním a „skutočným, reálnym fungovaním v ekosystémoch“,
 • * vytvoriť metodiku pozorovania fáz stromov tak, aby zozbierané dáta mali použiteľnú výpovednú hodnotu pre vedecké účely,
 • * zapojiť väčší počet učiteľov a žiakov z Európy do projektu s využitím informačných technológií, 
 • * vymeniť získané informácie na úrovni krajiny a na úrovni  partnerských krajín.

Informácie a priebežné výsledky projektu sú uverejnené na stránke: http://www.beagleproject.org

 

 

 

biolab1.jpg
biolab3.jpg
biolab2.jpg
beagle_logo.jpg
PaedDr.Ľuboš Vydarený
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one