Stránka predstavuje predmet biológia na našej škole

Cvičenia z biológie - 4.ročník

VOLITEĽNÝ PREDMET: CVIČENIA Z BIOLÓGIE

 

TÝŽDENNE HODÍN: 2 hodiny

 

CIEĽ PREDMETU: prehĺbenie poznatkov a vedomostí z nižšie uvedených tematických celkov a okruhov, osvojenie a rozšírenie zručnosí potrebných pri práci s biologickým materiálom, pri poskytovaní prvej pomoci. Je vhodný pre žiakov majúcich hlbší záujem o biológiu, budúcich maturantov z biológie.

 

OBSAH PREDMETU:

 

Biológia ako veda

·         najvýznamnejší vedci, ich objavy a význam ich objavov

·         zásady práce s mikroskopom, príprava dočasného preparátu

Biológia rastlín

·         pozorovanie rastlinných buniek, pletív, orgánov

·         pozorovanie osmotických javov, dejov fotosyntézy a dýchania

Systém a fylogenéza rastlín

·         práca s kľúčom na určovanie rastlín

·         kvetné vzorce

Huby a lišajníky

·         pozorovanie stavby tela nižších rastlín

·         poznávanie zástupcov nižších rastlín

Biológia živočíchov

·         pozorovanie živočíšnych buniek, tkanív, orgánov

Systém a fylogenéza živočíchov

 ·         poznávanie typických zástupcov

Biológia človeka

·         ochorenia  jednotlivých sústav a ich prevencia

·         prvá pomoc

·         správna životospráva

Genetika

·         riešenie úloh – Mendelove zákony – mono-, dihybridizmus, dedičnosť krvných skupín

·         genetické ochorenia

Ekológia

·         typy chránených území

·         chránené živočíchy, rastliny  Slovenska

·         negatívne vplyvy človeka na prírodu

 

METÓDY A FORMY PRÁCE:  individuálne štúdium pred preberanou témou, riešenie biologických testov a problémových úloh, práca s literatúrou a internetom, vypracovanie referátov a ich prezentácia, laboratórne práce, konzultácie

 

 

 

ODPORÚČANÁ ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA:

CVIČENIA Z BIOLÓGIE pre 1., 2., 3., 4. ročník

 BIOLÓGIA PRE GYMNÁZIA 1, 2, 3, 4, 5, 6

biolab1.jpg
biolab3.jpg
biolab2.jpg
beagle_logo.jpg
PaedDr.Ľuboš Vydarený
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one