Stránka predstavuje predmet biológia na našej škole

P.č.

Priezvisko autora

Názov knihy

Rok vydania

Počet kusov

1

Andrusov D.

Geológia československých Karpát III.

1965

1

2

Andrusov D.

Geológia československých Karpát II.

1959

1

3

Andrusov D.

Geológia československých  Karpát I.

1958

1

4

Augusta J.

Porovnanie celkových znakov antropoidnej opice a človeka

1960

1

5

Berharnd J.

Mineralógia ČS

1969

1

6

Bernál J.

Biologické vedy v 20. storočí

1960

1

7

Betina V.

Tajomstvá života

1962

2

8

Bonalková

Ochrana neživej prírody

 

5

9

Brantl F.

Zbírame skameneliny

1957

1

10

Cambel B.

Geologický vývoj zeme a vedecký svetonázor

1964

1

11

Cigánek I.

Divy světa

1978

1

12

Čermák V.

Země a její tepelná historie

1967

1

13

Dubová J.

Čo nového vo vede

1964

1

14

Ďuďa R.

Minerály SR I.

 

5

15

Dudek A.

Atlas hornín

1969

1

16

Ferianc O.

Prírodovedný zborník IV.

1949

2

17

Fraňo J.

Geológia a paleontológia

1967

1

18

Frollov I.

Pokrok vedy a budúcnosť človeka

1975

1

19

Habětín V.

Kapesní atlas skamenelin

1981

2

20

Hanuška L.

Biologické metódy skúmania a hodnotenia vôd

1956

1

21

Herčko I.

Minerály Slovenska

1984

1

22

Hrinda J

Geológia

1981

1

23

Ivanov K.

Nerasti a horniny

1985

1

24

Kondrackíj J.

Všeobecná nauka o Zemi

1976

1

25

Kortus J.

Prednášky z analitickej chémie kvalitatívnej

1956

1

26

Kripel A.

Mechanizácia poĺnohospodárstva

1959

1

27

Krist E.

Petrografia vyvrelých,sedimentárnych a metamorfóznych hornín

1968

1

28

Kudláček J.

Po stopách člověka

1957

1

29

Lukáč R.

Všeobecná mineraológia I.-kryštaológia

1968

2

30

Mišík M.

Geologická exkurze po světe

1976

1

31

Němec F.

Petrografický klúč I.

1965

1

32

Němec F.

Klíč k určování nerostu a hornín

1967

2

33

Němec F.

Kľúč na určovanie nerastov

1959

2

34

Ondrejka K.

Rekordy Slovenska - Príroda

2004

1

35

Palmai R.

Aktivizácia využívania mineraológie a petrológie v 9.ročníku ZDŠ

1965

1

36

Palmai R.

Metódy,formy a prostriedky vyučovania geológie v 9. ročníku ZDŠ

1967

1

37

Pauk F.

Mineralógia,petrológia a geológia

1969

1

38

Pauk F.

Praktické cvičení z geológie

1963

1

39

Rost R.

Mikrochemické určovaní nerostu

1960

1

40

Rost R.

Atlas nerostu

 

1

41

Saukov A.

Geochemie

1954

1

42

Slavík P.

Mineraológia

1956

1

43

Stanley

Na prahu života

1965

1

44

Šnajbner E.

Za tajomstvom vyhynutého života

1962

1

45

Špinar Z.

Paleontologie

1986

1

46

Švagrovský J.

Základy systematickej zoopaleontológie I.

1976

1

47

Tuček K.

Kapesní atlas nerostu a hornin

1967

1

48

Vališ J.

Prírodopis 8.

1983

1

 

 

 

biolab1.jpg
biolab3.jpg
biolab2.jpg
beagle_logo.jpg
PaedDr.Ľuboš Vydarený
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one