Stránka predstavuje predmet biológia na našej škole

Environmentalistika a teória vyučovania biológie

P.č.

Priezvisko  autora

Názov knihy

Rok vydania

Počet kusov

1.

Abramoff P.

Laboratory outlines in biology IV.

1962

2

2.

Altman A.

Metody a zásady ve vyucbe biologie

1975

1

3.

Antalová S.

Posudzovanie vplyvov spaľovaných odpadov na ŽP

1996

1

4.

Bauer E.

Biologie I. II.

1982

1

5.

Bizubová M.

Náučné chodníky Slovenska I.časť

1998

1

6.

Bizubová M.

Náučné chodníky Slovenska II.časť

1999

1

7.

Borgan J.

Investigating biology

1993

1

8.

Čermák J.

Ochrana přírody 1954-1956

1956

1

9.

Daniel L.

Focus of live science

1984

1

10.

Gunstream E.

Explorations in basic biology

1993

1

11.

Halaj J.

Výchova k ochrane prírody

1978

1

12.

Hančová H.-Vlková M.

Biológia I.v kocke pre stredné školy

 

1

13.

Hančová H.-Vlková M.

Biológia II.v kocke pre stredné školy

 

1

14.

Hipš J.

Klíma nás spája - pracovné listy pre žiakov

2003

1

15.

Hipš J.

Klíma nás spája - metodická príručka pre učiteľov

2003

1

16.

Horák S.

Laboratórne práce z biológie

1967

1

17.

Kincl L.a kol.

Biológia 1850 testových otázok a odpovědí

2004

1

18

Kolektív

Názvy chránených území SSR

1985

1

19.

Kolektív

Zborník

1976

1

20.

Kolektív

Zborník koferencie

1994

1

21.

Kolektív

Kapitoly o pôde a jej ochrane

1986

1

22.

Kolektív

Ochrana živočichu v ČR

1992

2

23.

Kolektív

Zborník koferencie Stratégia env.výchovy a ...

1995

2

24.

Kukura F.

Prostredie v ktorom žijeme

1982

1

25.

Kurinec M.

20 krokov ako začať triediť na školách

2003

1

26.

Kvasničková B.

Záujmové útvary ochrany životního prostředí

1983

1

27.

Manahan S.

Enviromental chemistry

1991

1

28.

Mäsiar L.

Zaujmový útvar botaniky

1985

1

29.

Mezřický V.

Životný prostředí vec veřejná i soukromá

1986

1

30.

Michálik Š.

Chránené územie a výtvory Slovenska

1971

1

31.

Miram B.

Biologie heute

1981

1

32.

Moore R.

General biology laboratory manual

1991

1

33.

Otto I.

Laboratory investigations in biology

 

1

34.

Pado R.

Horúca planéta - globálne klimatické zmeny

2003

1

35.

Quark M.

Ochrana životnýho prostředí

1985

1

36

Rosen S.

Biology workshop 3

1983

1

37

Stankoviansky M.

Geomorfologická odozva environmentálnych zmien na území Myjavskej pahorkatiny

2003

1

38

Stolárová V.

Praktické cvičenia zo všeobecnej biológie

1983

1

39

Šehák B.

Vyučovanie biológie

1965

1

40

Švec F.

Človek a prostredie

1985

1

41

Trowpridge

Activity book accent on science I. II. III. IV.

1985

1

42

Vraniak J.

Výchovný vplyv na žiakov v krúžku ochrancov prírody

1979

1

43

Whitney E.

Essential life choices

1989

1

44

Wong H.

Life science

1987

1

45

Wong H.

Teachers manual biology the key ideas

1983

2

 

 

 

 

biolab1.jpg
biolab3.jpg
biolab2.jpg
beagle_logo.jpg
PaedDr.Ľuboš Vydarený
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one