Stránka predstavuje predmet biológia na našej škole

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda (BiO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Projektová časť celoštátneho kola BiO pre kat. A, B a C je realizovaná formou vedeckej konferencie. Najlepší súťažiaci z teoreticko-praktickej časti sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a z projektovej časti Medzinárodnej olympiády environmentálnych projektov (INEPO a INEPO EUROASIA).

Bližšie informácie o biologickej olympiáde nájdete tu.

Dňa 24.mája 2012 sa žiaci sekundy zúčastnili na obvodnom kole Biologickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo v CVČ Nové Mesto nad Váhom. V projektovej časti obsadil 1.miesto Róbert Fritz a teoreticko-praktickej časti 1.miesto Marek Pekník a 2.miesto Alica Hudecová. Na súťaž žiakov pripravovala Mgr.Dagmar Eliášová.
V dňoch 30.marca až 1.apríla 2012 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Biologickej olympiády v Banskej Bystrici. Našu školu zastupoval študent sexty Matej Pribiš v projektovej časti kategórie B. Obsadil 3.miesto a postúpil na Medzinárodnú olympiádu environmentálnych projektov (INEPO EUROASIA), ktorá sa uskutoční na jar v roku 2013 v hlavnom meste Azerbajdžanu Baku.
Dňa 16.marca 2012 sa žiak kvarty Samuel Kňazský zúčastnil na krajskom kole Biologickej olympiády kategória C - projektová časť. S prácou "Ryby v našom okolí" sa stal úspešným riešiteľom a obsadil 7.miesto zo 16 účastníkov.

Dňa 15.februára 2012 sa študenti našej školy Ivana Mikušová a Matej Pribiš zúčastnili krajského kola Biologickej olympiády v projektovej časti, ktoré sa uskutočnilo na Gymnáziu M.R.Štefánika v Novom Meste nad Váhom. Matej Pribiš obsadil 2.miesto a postúpil na celoslovenské kolo.

biolab1.jpg
biolab3.jpg
biolab2.jpg
beagle_logo.jpg
PaedDr.Ľuboš Vydarený
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one